2008. évi LVII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról

Nyomtatóbarát változat
A Balaton kiemelt üdülőkörzetében a táj, a természeti és a települési környezet minőségének védelme, a jelentős gazdasági potenciált képviselő üdülés és idegenforgalom minőségi fejlesztéséhez szükséges környezeti feltételek megőrzése és javítása, a térség kiegyensúlyozott területi fejlődése érdekében a térség területhasználatának módjáról és szabályairól az Országgyűlés megalkotta a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvényt.  

A 2000. évi CXII. törvény 1. § (1) bekezdés értelmében a törvény célja a Balaton kiemelt üdülőkörzetének területén az érintett önkormányzatok, szakmai, gazdasági és társadalmi szervezetek egyetértésével a területrendezés alapvető feladatainak és szabályainak megállapítása.
 
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000 évi CXII. törvényt a 2003 és 2008 közötti felülvizsgálat eredményeként a 2008. évi LVII. törvény módosította. Ezt követően 2009-ben módosult, a 35§.f bekezdése törlésre került.
 
A törvény hatálya a Balaton kiemelt üdülőkörzetének területére terjed ki.
Az Országgyűlés a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének munkarészei közül
a) a térségi szerkezeti tervet,
b) a kiemelt térségi övezetek tervlapjait,
c) a Balatoni Területrendezési Szabályzatot (a továbbiakban: területrendezési szabályzat) elfogadja.
 
A Balatoni Területrendezési Szabályzatban a Balaton kiemelt üdülőkörzetének területére és a Balaton kiemelt üdülőkörzetének partközeli településeire vonatkozó szabályozási előírások és a védelmi, funkcionális és egyéb övezetek szabályozási előírásai együttesen határozzák meg a területrendezési szabályokat és az építés feltételeinek térségi szabályait.
 
A Balatoni Területrendezési Szabályzat az alábbi szabályozásokat tartalmazza:
1.   A térségi területfelhasználás rendjére vonatkozó szabályok
2.   Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények elhelyezésére vonatkozó szabályok
3.   A Balaton kiemelt üdülőkörzet területére vonatkozó szabályok
4.   A Balaton kiemelt üdülőkörzet parti és partközeli településeire vonatkozó szabályok
5.   A kiemelt térségi övezetekre vonatkozó szabályok
6.   Védelmi övezetek szabályozási előírásai:
 • Magterület övezete (Ö-1)
 • Ökológiai folyosó övezete (Ö-2)
 • Pufferterület övezete (Ö-3)
 • Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (T-1)
 • Történeti települési terület övezete (T-2)
 • Világörökség és világörökség-várományos terület övezete (T-3)
 • Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete
 • Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (A-1)
 • Térségi jelentőségű komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete (R-1)
 • Ökológiai rehabilitációt igénylő terület övezete (R-2)
 • Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ-1)
 • Földtani veszélyforrás terület övezete (P-1)
 • Vízeróziónak kitett terület övezete (P-2)
 • Felszíni vízminőség-védelmi terület övezete (F-1)
 • Tómeder övezete (D-1)
 • Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete (H-1)
 • Települési terület övezete (U-1)
 • Gazdasági terület övezete (U-2)
 • Általános mezőgazdasági terület övezete (M-1)
 • Kertgazdasági terület övezete (M-2)
 • Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (M-3)
 • Erdőterület övezete (E-1)
 • Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (E-2)
 • Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (E-3)
 • Turisztikai fejlesztési terület övezete (Ü-1)
 • Szőlő termőhelyi kataszteri terület övezete (C-1)
 • A kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete (K-1)
 
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény térképi mellékletei  georeferált formátumban:
3. számú melléklet: Térségi szerkezeti terv
 
4/1. számú melléklet: Magterület övezete (Ö-1), Ökológiai folyosó övezete (Ö-2), Puffer terület övezete (Ö-3)
 
4/2. számú melléklet: Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (T-1)
 
4/3. számú melléklet: Történeti települési terület övezete (T-2)
 
4/4. számú melléklet: Világörökség és világörökség-várományos terület övezete (T-3)
 
4/5. számú melléklet: Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete (L-1)
 
4/6. számú melléklet: Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (A-1)
 
4/7. számú melléklet: Térségi jelentőségű komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete (R-1), Ökológiai rehabilitációt igénylő terület övezete (R-2)
 
4/8. számú melléklet: Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ-1)
 
4/9. számú melléklet: Földtani veszélyforrás terület övezete (P-1)
 
4/10. számú melléklet: Vízeróziónak kitett terület övezete (P-2)
 
4/11. számú melléklet: Felszíni vízminőség-védelmi terület övezete (F-1), Tómeder övezete (D-1)
 
4/12. számú melléklet: Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete (H-1)v
 
4/13. számú melléklet: Települési terület övezete (U-1), Gazdasági terület övezete (U-2), Általános mezőgazdasági terület övezete (M-1), Kertgazdasági terület övezete (M-
2), Erdőterület övezete (E-1), Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (E-2)
 
4/14. számú melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (M-3), Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (E-3)
 
4/15. számú melléklet: Turisztikai fejlesztési terület övezete (Ü-1), Szőlő termőhelyi kataszteri terület övezete (C-1)
 
4/16. számú melléklet: Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete (K-1)