" Vezércikk " címkéjű tartalmak

 • Megjelent a Natura 2000 területek fenntartási tervezésével kapcsolatos tájékoztató kiadvány

  Elkészült a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül a "Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése" című projekt tájékoztató kiadványa, amely a helyi érintettek és tájhasználók, valamint az érdeklődők számára mutatja be a Natura 2000 hálózatot, magát a tervezési folyamatot, valamint a fenntartási tervek felépítését.
 • Helyi Építészeti Örökség építészeti nívódíj 2010.

  Negyedik alkalommal adták át a "Helyi Építészeti Örökség" építészeti nívódíj pályázat díjait. A pályázatot a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Építésügyi és Építészeti Főosztálya - az 1997. évi LXXVIII. törvény 50.§-ának (1) bekezdés e) és h) pontjában és az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendeletben foglaltak alapján - az építészeti örökség helyi védelme területén a példaszerű helyreállítások elismerése céljából évente hirdeti meg.
 • Területfejlesztési füzetek - Segédlet a közösségi tervezéshez

  Területfejlesztési füzetek címmel kiadványsorozatot indít a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztési és Építésügyi Szakállamtitkársága, a VÁTI Nonprofit Kft. Területi Tervezési és Értékelési Igazga­tóságának Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Irodája szakmai koordinálásával. A kiadványsorozat célja, hogy a területi tervezésben, térségi fejlesztésben alkalmazható új megoldásokat, jó gyakorlatokat mutasson be, mód­szertani és szemléleti hátterét, eszközeit bővítse, ezáltal segítve a területfejlesztési programokban, projektekben érintettek munkáját. A füzeteket a tervezésben-fejlesztésben érintett tervezőknek és döntéshozóknak, a projektgaz­dáknak, pályázóknak, valamint a térségfejlesztéssel kapcsolatba kerülő civileknek, vállalkozóknak, egyéb szerep­lőknek egyaránt ajánlják a szerzők.
 • A személygépkocsi állomány 1992 és 2008 közötti-, ill. a Magyarországon első alkalommal forgalomba helyezett személygépkocsi állomány 2001 és 2008 közötti alakulásának területi tendenciái

  Az elmúlt évtizedekben a személygépkocsi állomány alakulásáról rendelkezésre álló statisztikai adatok világszerte mind a nemzetközi összehasonlításnak, mind pedig az országok belső területi egyenlőtlenségei feltárásának egyik legfontosabb, - főként a lakosság anyagi, vagyoni viszonyait jellemző - indikátorai voltak. A KSH 1992 óta évente településsorosan is közreadja a személygépkocsik számáról gyűjtött adatokat, melyek ennek megfelelően beépültek és hozzáférhetőek a TeIR-ben. 1992 és 2008 között az ország személygépkocsi állománya 48,6 százalékkal, az egy lakosra jutó állomány pedig 54 százalékkal gyarapodott.
 • Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve

  A Víz Keretirányelv mérföldkövet jelent Európa vízgazdálkodásában, hiszen azt a világviszonylatban is egyedülálló célt tűzte ki, hogy 2015 végéig jó állapotba kerüljön minden olyan felszíni és felszín alatti víz, melynek jó állapotba hozásához, illetve jó állapotának megőrzéséhez szükséges intézkedések szakmai szempontból megvalósíthatók, nem sértik súlyosan a közérdeket és nem elviselhetetlenül költségesek a társadalom számára. Az irányelv ezen célkitűzéseinek elérése érdekében a tagállamoknak vízgyűjtő-gazdálkodási tervet kellett készíteniük először 2009. december 22-ig, melyet azután 6 évente kell felülvizsgálni.
 • A világgazdasági válság hatása a munkanélküliség területi alakulására

  A kibontakozó világgazdasági válság-, ill. az ahhoz alkalmazkodás hazai körülményei és lehetőségei következtében az elmúlt évben a regisztrált álláskeresők száma mintegy 120 ezer fővel (27 százalékkal) emelkedett. Ennek nyomán a munkanélküliség szintje visszasüllyedt az 1994. évi szintre, - és már alig marad el az 1993. évi rendkívül kiugró aránytól. A gazdasági krízis, ha eltérő intenzitással is, de szinte a teljes területi rendszerre hatást gyakorolt.
 • A migrációs folyamatok alakulása 1949 és 2009 között

  A területi népesedési folyamatok alakulására az elmúlt 60 évben a migrációs folyamatok gyakorolták a legdöntőbb hatást. (Sajnos szemben a népesedési folyamatokkal, melyek területi alakulásáról 1870-től állnak rendelkezésre településsorosan adatok a TeIR-ben, addig a vándorlási egyenlegekről csak 1949-től.) Az ország területi népesedési viszonyainak alakulásában a migrációs folyamatoknak különösen az 1949 és 1980 közötti, és a 2001 és 2008 közötti periódusokban volt domináns szerepe.  Ezen időszakokban a területi népesedési viszonyokat több mint 88 százalékban a vándormozgalmak-, s csak a fennmaradó hányadban a természetes népesedési folyamatok határozták meg.
 • Országos Területi Helyzetkép 2009

  Az Országos Területi Helyzetkép 2009 évente megjelenő területfejlesztési kiadványsorozat, amely tényszerű tájékoztatást ad az ország térszerkezetének alakulásáról, valamint elemzést szolgáltat az ország területi helyzetképéről. A kiadványsorozat célja, hogy évről-évre átfogó tájékoztatást adjon Magyarország területi gazdasági, társadalmi, környezeti és infrastrukturális helyzetéről a szakmai és nagyközönségnek egyaránt, segítse az ország helyzetének szélesebb körű megismerését.
 • Kézikönyv a területi kohézióról

  2009 novemberében megjelent a Kézikönyv a területi kohézióról címû területfejlesztési kiadvány, amelyet a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium megbízásából a VÁTI Nonprofit Kft. Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Irodája készített. A területi kohézió érvényesítése kiemelt szándéka a magyar és az európai uniós szakpolitikáknak, jogszabályoknak és fejlesztési terveknek. Ugyanakkor az általa közvetített összetett üzenetek alkalmazása mégsem egyszerû a tervezõk és a fejlesztõk számára.
Tartalom átvétel