" Vezércikk " címkéjű tartalmak

 • ESPON kutatás az éghajlatváltozással szembeni sérülékenység feltárására

  Az ESPON 2013 Operatív Program alkalmazott kutatások témakörében nyertes, a "Klíma változás hatásai a régiókra és helyi gazdaságokra" című projekt az éghajlatváltozással szembeni sérülékenység és az éghajlatváltozás gazdasági hatásainak területi különbségeit kutatja.
 • Tudósítás az IGU (International Geographical Union) szervezésében megrendezésre került földrajzi konferenciáról

  A konferencia fő  témája következő volt: a helyi önkormányzatok, és általában az önkormányzatok   helyzete és szerepe a XXI. században. A kiemelt szekciók: önkormányzati reformok, szerkezeti átalakítások; helyi önkormányzatok együttműködési lehetőségei (helyi, regionális és nemzetközi szinten); helyi aktivitás szerepe; területi egyenlőtlenségek és térbeli különbségek dimenziói; helyi önkormányzatok legújabb kihívásai.
 • Helyi gazdaságfejlesztés - helyi, közösségi modellek a gazdaság élénkítésére

  A hazai területfejlesztés gyakorlatának középpontjában az elmúlt másfél-két évtizedben leginkább a külső erőforrások, azaz fejlesztési források, befektetők, beruházások bevonása állt. Az ország továbbra is fennálló, sőt növekvő területi különbségeit látva azonban ez a stratégia irányváltásra szorul. A belső erőforrásokat eddig is sokat hangoztatták, a gyakorlatban azonban sokszor a fejlesztési döntések sem az adott közösségben születtek, és a megvalósításban sem vett részt a helyi lakosság. A helyi erőforrások gyakran kihasználatlanok maradtak, miközben magas a munkanélküliség, és minden településen, térségben van olyan potenciál, amelyre a megélhetést alapozni lehet.
 • A 2010. május-júniusi időszakban Magyarországot sújtó árvíz következményeinek és időbeli alakulásának áttekintése

  Cikkünk kapcsolódik a korábban már megjelent "Gyors helyzetfelmérés - Árvízi helyzet Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, 2010 júniusában" interaktív térképi alkalmazáshoz. Az alkalmazás segítségével megtekinthetők az árvíz által érintett települések, az érintettség foka szerint osztályozva. Az árvízi helyzetet 250m-es felbontású MODIS infravörös műholdkép is szemlélteti.
 • Városmegújító Munkacsoport - a városmegújítás közösségi megközelítése

  Városaink formálását, kialakítását, fejlődési irányainak kijelölését a hagyományos "tervezői" szemlélet és értékrend jegyében szakmai oldalról eddig dominánsan várostervező építészek, esetleg tájépítészek határozták meg. Az integrált városfejlesztési stratégiák (IVS-ek) készítésének első hulláma felhívta a településfejlesztő szakmák és a közvélemény figyelmét arra, hogy a városok megújítása - a felhalmozódott problémák kezelése - más fajta szemléletet igényel. A szociális városrehabilitáció kihívásaira a hazai városok nem tudtak érdemben reagálni, az ilyen típusú pályázatok leginkább a kényszer hatására készültek csak el. Mindemellett eleve megkérdőjelezhető az a gyakorlat, hogy a funkcióbővítést és a szociális rehabilitációt különválasztjuk.
 • Több lábon kell állnia a vidéknek - A kormány vidékfejlesztési céljai

  „A kormány vidékfejlesztési politikájának legfontosabb céljai: a vidéki munkahelyek megőrzése, gyarapítása; a népesség megtartása; agrár- és élelmiszergazdaságunk versenyképességének növelése. Ezeken túl az élelmiszer- és az élelmiszer-ellátás biztonságának szavatolása, a kiszolgáltatottság csökkentése; a vízbázisok, a talajok továbbá az élővilág és a tájak megőrzése, a környezetbiztonság növelése; helyi erőforrásokra és rendszerekre is támaszkodó energiaellátás, energiabiztonság, a kiszolgáltatottság csökkentése; a vidéki életminőség javítása, a vidéki gazdaság több lábra állítása; a város és vidéke szoros kapcsolatának helyreállítása.
 • Kézikönyv az Európai Unió Területi Agendájának hazai érvényesítéséhez

  Az Európai Unió Területi Agendáját (TA) a tagországok területi tervezésért és területfejlesztésért felelős miniszterei 2007-ben fogadták el. A szakpolitikai keretdokumentum fontos lépésnek tekinthető az európai szintű területfejlesztés, az integráló karakterű területi tervezés megteremtése irányába. Azzal, hogy a Lisszaboni Szerződésben a területi kohézió bekerült a közösségi alapcélok közé, a területiség szempontjainak közös megfogalmazása és érvényesítése révén az európai szintű területpolitika még inkább kiteljesedhet.
 • Indul az országos értékvadászat! - TÉKA projektbemutató sajtótájékoztató (beszámoló és felhívás)

  Értékvadászat címmel országos versenyt hirdet iskolák, intézmények, civil szervezetek, valamint magánszemélyek számára az országos Tájérték Kataszter (TÉKA) megvalósítására létrejött konzorcium. Az Értékvadász mozgalom célja a résztvevők környezetében található természeti és kulturális értékek feltárása, valamint célzottan gémeskutak és kiépített források, forrásfoglalások felkutatása, amely információk hozzásegítenek tájaink védelméhez.
 • Uniós pályázatok az energiatudatosság jegyében

  2010. április 9-én a pécsi PTE Pollack Mihály Műszaki Karán nemzeti információs napot tartottak az Intelligens Energia Európa (IEE) Program keretében kiírt pályázatokról. Az eseményt a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. (DDRIÜ) és az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. közösen szervezte. A rendezvény elsődleges célja a CIP Intelligens Energia Európa Program pályázati felhívásának és a pályázati feltételeknek részletes ismertetése volt. A tájékoztatón önkormányzatok és szakmai szervezetek képviselői vettek részt.
 • Az év akadálymentes épülete 2009 pályázat - díjátadás

  Ünnepélyes keretek között 2010. április 21-én adták át "Az év akadálymentes épülete 2009" építészeti nívódíj pályázat díjait a nyertes intézmények képviselőinek. A rendezvényen beszédet mondott Fegyverneky Sándor országos főépítész, az NFGM Építésügyi és Építészeti Főosztályának vezetője, a Bíráló Bizottság elnöke, a lebonyolításban közreműködő VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. vezérigazgatója Dr. Benedek János, valamint Zsilinszky Gyula, a Bíráló Bizottság tagja, az NFGM Építésügyi és Építészeti Főosztály témafelelőse.
Tartalom átvétel