" Vezércikk " címkéjű tartalmak

 • Miért fontosak az Európa 2020 Stratégia területi szempontjai?

  Az EU gazdaságának abszolút versenyképességét célzó Lisszaboni Stratégia kudarca után nyilvánvalóvá vált, hogy maradt tennivaló a versenyképesség fokozása érdekében. A 2008-ban elindult világgazdasági válság fokozta annak szükségességét, hogy az Európai Unió tagállamai közösen szánják el magukat a fejlődés garantálása érdekében, mely szándékot a Tanács 2010-ben, a spanyol elnökség ideje alatt rögzített az Európa 2020 Stratégiában.
 • Elindult a Tanyafejlesztési Program

  A Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye szerint 2011. szeptember 1-jétől lehet pályázatot benyújtani a Tanyafejlesztési Program két célterületének összesen 930 millió forintos keretére. A tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek, települések fejlesztésére és a tanyagazdaságok megújítására a pályázók 2011. szeptember 30-ig nyújthatják be kérelmüket a Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézethez (VKSZI).
 • EURUFU – Az európai vidék jövője

  A 2011 májusában indult útjára az European Rural Futures („Az európai vidék jövője – Új lehetőségek a vidéki városok és önkormányzatok közszolgáltatásainak fenntartható biztosítására”) névre keresztelt, 2,1 millió euró összköltségvetésű nemzetközi projekt, mely közép-európai összefogással kíván újszerű, innovatív megoldási javaslatokat adni a vidékies térségek problémáira. A Program keretében elsősorban olyan projektek kerülnek támogatásra, melyek fő célja a közép-európai térség versenyképességének és elérhetőségének innovatív módon történő javítása, a környezeti fenntarthatóság maximális figyelembevétele mellett.
 • Az éghajlatváltozással szembeni sérülékenység európai szintű vizsgálata

  Az ESPON 2013 Program keretében futó a „Klímaváltozás hatásai a régiókra és a gazdaságra (ESPON CLIMATE)” című kutatási projekt zárójelentése május végén került benyújtásra az ESPON 2013 Program Koordinációs Egységéhez. A Dortmundi Egyetem Területi Tervezési Intézete (TU Dortmund IRPUD) által vezetett kutatás fő célja az éghajlatváltozással szembeni sérülékenység területi különbségeinek európai szintű feltárása és térképezése volt.

 • Az ESPON program hozzájárulása a felülvizsgált Területi Agendához és az EU kohéziós politikához

  A 2011. június 21-én és 22-én Gödöllőn, az elnökségi rendezvényeknek helyt adó Királyi Kastélyban "Evidence and Knowledge Needs for the Territorial Agenda 2020 and EU Cohesion Policy" címen megrendezett ESPON nyílt szeminárium keretében több mint 300 európai szakértő, kutató és döntéshozó részvételével  került megvitatásra a magyar elnökség ideje alatt felülvizsgált Területi Agenda 2020 megvalósításának, valamint az Európai Unió 2013 utáni kohéziós politikájának területi adat- és tudásigénye.
 • Nemzetközi Duna Nap – június 29.

  A Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság (ICPDR) kezdeményezésére a Duna Védelmi Egyezmény aláírásának tizedik évfordulója alkalmából a Duna menti országok 2004. június 29-én rendezik meg az első Nemzetközi Duna Napot. Az esemény célja, hogy felhívja a figyelmet erre a naponta használt és gyakran kihasznált folyóra, ezáltal egyfajta dunai szolidaritást alakítson ki. A nemzetközi Duna Napon számos helyen ünneplik a Dunát a Fekete erdőtől a Fekete tengerig.
 • Nemzeti Vidékstratégia a vidék felemelkedéséért és a fenntartható agrárjövőért

  2011. áprilisától véleményezhető a Nemzeti Vidékstratégia Koncepció. A Vidékfejlesztési Minisztérium által készített anyag hiánypótló, hiszen eddig az ország nem rendelkezett olyan dokumentummal, amely a vidéki térségek leszakadásának problémájára átfogó, integrált választ adna. A Stratégia értékrendi alapvetéseket tesz, fő célja, hogy a vidéki élet értékeit középpontba állító jövőkép alapján kijelölje az ország vidékpolitikájának célkitűzéseit, alapelveit, valamint rögzítse az azok elérését biztosító programok és intézkedések végrehajtási kereteit. A Nemzeti Vidékstratégia a vidéki Magyarország egészének megújítását tűzi ki célul.
 • Klímabarát Városok - Kézikönyv az európai városok klímaváltozással kapcsolatos feladatairól és lehetőségeiről

  A Magyar EU Elnökség komoly hangsúlyt fektet a városfejlesztésre, a városok fenntartható fejlődésének kérdésére. Ebből kifolyólag az elnökség kiemelten fókuszál a klímaváltozás városokat érintő témakörére. Az elnökség kezdeményezésére és koordinációjával, valamint számos európai ország és város közreműködésével elkészült a Klímabarát Városok című kézikönyv, amely a városok klímaváltozás elleni küzdelméhez kíván az európai tudásbázis szélesítésével hozzájárulni.
 • A fenntartható turizmus fejlesztése az Alsó-Ipoly mentén

  „A fenntartható turizmus fejlesztése az Alsó-Ipoly mentén” c. turisztikai stratégia elkészítése  a DATOURWAY – A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére c. nemzetközi projekt 1. sz mintaprojekt keretén belül készül.
 • A területi kohézió érvényesítése érdekében tett lépések Magyarországon

  A területi kohézió napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom mind hazai, mind pedig európai uniós viszonylatban. Érvényesítése kiemelt szándéka a magyar és az uniós szakpolitikáknak, valamint fejlesztési terveknek. Az elmaradottabb régiók fejlettebb területekhez való felzárkóztatása az Európai Unió tradicionális törekvése, mely leginkább a kohéziós politikájában mutatkozik meg. A területi kohézió érvényesítését megalapozandó, több hazai módszertani kiadvány is megelent a közelmúltban.
Tartalom átvétel