" Vezércikk " címkéjű tartalmak

 • Kistérségi célok, fejlesztési lehetőségek: Érték-Térkép

  A VÁTI Nonprofit Kft. Dokumentációs Központjának közhasznú feladata a különböző térségi tervek összegyűjtése, rendszerezése és elérhetővé tétele, melyek adatbázisban rögzítve válnak mindenki számára kereshetővé és elérhetővé. Ezek a koncepciók, programok feldolgozhatók, továbbgondolhatók, azaz területi szintenként összevethetők, s ezáltal egy viszonylag teljes kép alakulhat ki az ország területfejlesztési tevékenységéről. A Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (továbbiakban: TeIR) üzemeltetése során felmerült az igény egy olyan alkalmazásra, mely a tervekben leírtakat könnyen áttekinthető formában bocsátja az érdeklődők rendelkezésére úgy, hogy egyrészt bemutatja az adott térség társadalmi-gazdasági helyzetét, másrészt jól elkülöníthetően kezeli a fejlesztési elképzeléseket. 
 • DATOURWAY – A „nagy európai vízi út" természeti és kulturális értékeinek védelme és fejlesztése

  2009 tavaszán magyar kezdeményezésre indult el a DATOURWAY névre keresztelt, A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére transznacionális projekt, melynek célja a Duna térség turisztikai adottságainak feltárása és közös turizmusfejlesztési stratégia kidolgozása, amely segítséget nyújthat a fejlesztések összehangolásában és hatékonyságuk növelésében. A projekt során a sokszínű funkciók nemzetközileg is összehangolt turisztikai fejlesztésére partnerség jött létre 7 ország (Szlovákia, Magyarország, Románia, Bulgária, Szerbia, Horvátország és Olaszország ) 16 intézményének részvételével. A projekt teljes körű vezetéséért és megvalósításáért a projekt vezetőpartnere, a VÁTI Nonprofit Kft. felel.
 • URBACT projektek eredményei – Megjelent a „Results of URBACT projects” kiadvány

  2011 végére húsz projekt zárult le sikeresen az URBACT II. keretében. A projektpartnerek három évig dolgoztak együtt, hogy közös, hatékony és fenntartható megoldásokat találjanak napjaink legfőbb városi kihívásaira. Ezeket a projekteket mutatja be a most megjelent kiadvány, mely mérföldkőnek tekinthető az URBACT életében. A tanulmányok hozzájárulhatnak az Európai Kohéziós Politika jövőjének alakításához és konkrét válaszokat adnak a városi problémákra.
 • Városklíma Műhely

  2012. január 18-án a VÁTI Gellérthegy utcai épületében tartotta idei első találkozóját a Városklíma Műhely. A műhely a Magyar Urbanisztikai Társaság kezdeményezésére alakult 2011 júniusában, tagjai különböző szakmai intézményekben dolgozó személyek. Az intézmények között szerepelnek a hazai városklíma-kutatás legfontosabb szellemi műhelyei (pl. Országos Meteorológiai Szolgálat, egyetemi tanszékek), több civil szervezet (pl. Energiaklub), valamint a gyakorlati oldalt képviselő VÁTI Nonprofit Kft.
 • CluStrat – Klaszterstratégiák az innovációért

  Hosszú előkészítés után 2011. október 1-jével hivatalosan útjára indult a CluStrat névre keresztelt, 36 hónap időtartamú, közép-európai összefogással megvalósuló stratégiai projekt. A projekt általános célja egy Közép-Európára szabott közös stratégia kidolgozása és tesztelése, mely a klaszterszerveződésekkel, illetve azok együttműködési lehetőségeivel foglalkozik újszerű megközelítésben, különös hangsúlyt fektetve a fejlődő gazdasági szektorok és ágazat-független technológiák innovációt elősegítő integrálására, szem előtt tartva a fenntarthatóság és az esélyegyenlőség horizontális szempontjait.
 • A kohéziós politika városi dimenziói és az integrált városfejlesztési projektek tapasztalatai

  A lengyel elnökség és az EUKN közös konferenciája 2011. december 8-9. között Varsóban. Az EU új programozási periódusának (2014–2020) közeledtével a Varsóban 2011. december 8-9-én megrendezett 4. éves konferencia keretében az EUKN és a lengyel EU-elnökség célja az volt, hogy ösztönözze a városok jelenlegi és jövőbeli szerepéről szóló párbeszédet, valamint feltárja az EU stratégiai céljai és a napi városi gyakorlat közötti kapcsolatot.
 • Az európai városok klímabarát intézkedéseinek tapasztalatai

  Az éghajlatváltozás – bármilyen mértékű és bármilyen irányú is lesz a jövőben – alapvető hatást fog gyakorolni a társadalom és a települések életére. Városainknak már most lépéseket kell tenniük annak érdekében, hogy ezek a változások ne legyenek kezelhetetlen mértékűek és ne érjenek készületlenül bennünket. Érdemes közelebbről is megvizsgálni, milyen intézkedéseket tettek eddig e téren az európai városok, illetve milyen tapasztalatok szűrhetők le azokból.
 • A városfejlesztés aktuális kérdései - konferencia városi önkormányzatok részére

  A Belügyminisztérium Területrendezési és Építésügyi Helyettes Államtitkársága a városfejlesztés aktuális kérdéseiről rendezett konferenciát 2011. november 10-én a budapesti Duna Palotában. A konferencián bemutatták a 2011 első félévi magyar EU elnökség városfejlesztési eredményeit: a „Klímabarát városok” kézikönyvet, és az „Európai demográfiai folyamatok hatása a városfejlődésre” című tanulmány helyi szinten is hasznosítható következtetéseit, továbbá a „Biztonságos városok” kézikönyvet.
 • Tájépítészettel az élhető települési tájért

  A tájépítészet hazai és nemzetközi integráltságáról, a magyar építészetpolitikában elfoglalt helyéről és várható jövőjéről, valamint az egyetemi oktatásban betöltött szerepét érintő kérdésekről tartottak egész napos konferenciát 2011. október 21-én  Budapesten, a Magyar Tájépítészek Szövetsége szervezésében. A konferencia alcíme: „A tájépítészet társadalmasítása – az elmúlt 20 év eredményei és a következő 10 év kihívásai és lehetőségei” is jelzi, hogy nagy ívű áttekintésre vállalkozott a rendezvény.
 • Fenntarthatósági és élhetőségi városrangsor Magyarországon

  2011. szeptember 29-én az Élhetőbb városokért, falvakért konferencia nyitó-napján jelentette be a szervező CSR Hungary, hogy el szeretnék készíteni a 20 ezer főnél népesebb hazai városok fenntarthatósági és élhetőségi rangsorát. A kezdeményezéssel kapcsolatban több szakmai szervezet, köztük a VÁTI Nonprofit Kft. is szakmai támogatását fejezte ki. Az ötletet a szintén jelen levő Nemzetgazdasági Minisztérium is elvi támogatásáról biztosítatta.
Tartalom átvétel