" szakmai publikációk " címkéjű tartalmak

  • Területfejlesztési füzetek 2. szám: Helyi gazdaságfejlesztés - helyi, közösségi modellek a gazdaság élénkítésére

    Területfejlesztési füzetek 2.A hazai területfejlesztés gyakorlatának középpontjában az elmúlt másfél-két évtizedben leginkább a külső erőforrások, azaz fejlesztési források, befektetők, beruházások bevonása állt. Az ország továbbra is fennálló, sőt növekvő területi különbségeit látva azonban ez a stratégia irányváltásra szorul. A belső erőforrásokat eddig is sokat hangoztatták, a gyakorlatban azonban sokszor a fejlesztési döntések sem az adott közösségben születtek, és a megvalósításban sem vett részt a helyi lakosság. A helyi erőforrások gyakran kihasználatlanok maradtak, miközben magas a munkanélküliség, és minden településen, térségben van olyan potenciál, amelyre a megélhetést alapozni lehet. A Területfejlesztési füzetek 2. számának témája: Helyi gazdaságfejlesztés - ötletadó megoldások, jó gyakorlatok. A helyi gazdaságfejlesztés olyan - a jelenlegi gazdasági rendszerben alternatívnak tűnő, pedig alapvetően hagyományos - gazdaságélénkítő szemlélet és eszköz, amely a helyi kereslet és kínálat összekapcsolására épül. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy lokálpatrióta módon a helyi lakosság alapvetően a helyi termelők, vállalkozók által előállított termékeket vásárolja, a helyi termelők így elsősorban a település, illetve térség piacán értékesítenek. Ez a gazdasági szereplők kapcsolataira is igaz. A helyi gazdaság így a külső feltételektől legalább részben függetlenül tud működni, ami helyi és országos szinten is csökkenti a gazdasági, munkaerőpiaci kiszolgáltatottságot és a térség kisvállalkozói számára első lépés lehet a termékfejlesztés, majd a tágabb piacokon való megjelenés felé.
  • Területfejlesztési füzetek 1. szám: Segédlet a közösségi tervezéshez

    Területfejlesztési füzetek címmel kiadványsorozatot indított a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztési és Építésügyi Szakállamtitkársága, a VÁTI Nonprofit Kft. Területi Tervezési és Értékelési Igazga­tóságának Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Irodája szakmai koordinálásával. A kiadványsorozat célja, hogy a területi tervezésben, térségi fejlesztésben alkalmazható új megoldásokat, jó gyakorlatokat mutasson be, mód­szertani és szemléleti hátterét, eszközeit bővítse, ezáltal segítve a területfejlesztési programokban, projektekben érintettek munkáját. A füzeteket a tervezésben-fejlesztésben érintett tervezőknek és döntéshozóknak, a projektgaz­dáknak, pályázóknak, valamint a térségfejlesztéssel kapcsolatba kerülő civileknek, vállalkozóknak, egyéb szerep­lőknek egyaránt ajánljuk. Az évente egy-két számmal megjelenő Területfejlesztési füzetek első kötete, a Segédlet a közösségi tervezéshez elsősorban a területfejlesztéssel, területrendezéssel, vidékfejlesztéssel, településfejlesztéssel és -rendezéssel, illetve bármilyen térségi alapú komplex tervezéssel és fejlesztések lebonyolításával foglalkozó szakemberek számára készült, de szándékaink szerint a közösségek saját kezdeményezéseit gondozó, a közösségek önerejére támaszkodó "civil" fejlesztők is hasznosítani tudják.
Tartalom átvétel