Elfogadták Zala megye területfejlesztési koncepcióját

Nyomtatóbarát változat
A Zala Megyei Közgyűlés társadalmi egyeztetést követően, a javaslatok figyelembe vételével átdolgozva szerdán elfogadta a megye területfejlesztési koncepcióját, amely a gyógy- és egészségturizmusra, valamint a megújuló energiákra épít.  Manninger Jenő, a megyegyűlés elnöke kiemelte, hogy az előzetes információk szerint a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó uniós támogatási stratégiában kiemelten szerepelnek majd a hálózati programokra, térségi programokra fordítható források. Fontos szerep jut a kutatás-fejlesztés és az innováció erősítésére, a környezetvédelemre, a fenntartható közlekedésre, a foglalkoztatás előmozdítására, a kis- és közepes vállalkozások, illetve a mezőgazdaság versenyképességének javítására.

Utalt arra, hogy Zala megye helyzetelemzéséből kiderül: a gazdasági válság a magyarországi átlagnál is jobban sújtotta a megyét. Az aprófalvas szerkezeten túl hátrány, hogy nincsenek nagyvárosok, s ezt elsősorban a két megyei jogú város szorosabb együttműködésével kellene ellensúlyozni. Részben hiányosak a közlekedési kapcsolatok, de így is jelentős a megye logisztikai szerepe. Manninger Jenő hangsúlyozta, hogy a jövőbeni fejlesztések alapja a Zöld Zala program lehet, vagyis a természet adta előnyöket kell ezután is megőrizni és kihasználni. Zalának a gyógy- és egészségturizmus, a megújuló energiatermelés és iparának fejlesztésével, valamint az energiahatékonyság javításával van előrelépési lehetősége.

 

forrás:
MTI
képforrás: www.vindornyalak.hu