Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Koncepció, Stratégia és Operatív program, társadalmi egyeztetés

Nyomtatóbarát változat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a 2021-2027 közötti uniós programozási időszak előkészítésének részeként elvégezte a 2013-ban elfogadott, átfogó céljait tekintve 2030-ig érvényes megyei területfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatát és módosítását, valamint megkezdte a területfejlesztési programjának elkészítését is a Területfejlesztésről és a Területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § aa) alpontja alapján.
 
A Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Koncepció - a megyei területfejlesztési program mellett,- a 2021-2027-es Európai Uniós programozási időszak (azon belül is kiemelten az előkészítés alatt álló új területi operatív program, a Versenyképes Magyarország Operatív Program) uniós forrásai felhasználásának területi szintű tervezéséhez nyújt támpontot a fejlesztési irányok, célok meghatározásával. A koncepció célja, hogy megfogalmazza a megye 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fejlesztési kereteit, elveit, továbbá meghatározza a fejlesztési elképzelések fő irányait alkalmazkodva a hatályos, releváns nemzeti és uniós stratégiai, fejlesztési irányokhoz, dokumentumokhoz. A koncepciónak még nem célja a fejlesztési elképzelésekhez igazodó potenciális projektek beazonosítása, az a megyei területfejlesztési program feladata.
 
A területfejlesztési program kapcsán az ún. előkészítő fázis során készített munkarésznek a „Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Stratégiai Program 2021-2027” elnevezésű dokumentum, míg az ún. javaslattevő fázis során készített munkarésznek a „Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2021-2027 - Operatív Program” elnevezésű dokumentum tekinthető:
- Az operatív programrész célja a rendelkezésre álló, illetve a megszerezhető források hatékony felhasználása a megye fejlődése érdekében.
- A stratégiai programrész, mint középtávú cselekvési terv alapvető célja pedig, hogy keretet adjon az operatív részhez, ezáltal a területi operatív program megvalósítását támogató Integrált Területi Program (ITP 2021-27) stratégiai megalapozását is biztosítsa, megteremtve ezzel a célkitűzések logikai összekapcsolását.
 
Ezen dokumentumok jelölik ki Hajdú-Bihar megye 2021-2027-es időszakra vonatkozó fejlesztési irányait, elképzeléseit, és támogatják a helyi igényekre alapozott, megyei szintű fejlesztéseket lehetővé tévő új területi operatív program végrehajtását.
 
A Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Koncepció és annak Helyzetelemzési része, valamint a „Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Stratégiai Program 2021-2027” és a „Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2021-2027 - Operatív Program” elnevezésű dokumentumok a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat honlápján a következő linken érhető el.
Kérjük, hogy Ön is segítse a tervezői munkát azzal, hogy a dokumentumok tartalmával kapcsolatos véleményét, javaslatait megküldi a megyeitervezes2027@hbmo.hu e-mail címre!
A véleményezés határideje a területfejlesztési koncepció kapcsán 2021. január 17., míg a területfejlesztési program részei kapcsán 2021. január 24. Köszönjük együttműködésüket!