Fogalomtár

Vonalas szabályozási elemek
Szabályozási terven jelölt szabályozási vonal, valamint az egyes szempontok szerinti területek határai.
 
forrás:
253/1997 (XII.20.) Kormány rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)
Településrendezés
Vonzáskörzet
Egy térelern - település (általába~ város) vagy intézmény, szolgáltató egység stb. - körül lehatárolt térség, melyben egy vagy több társadalmi, gazdasági mozgás, áramlás konkrét céllal az adott térelern felé irányul (ingázó munkaerő, vásárolni vagy éppen eladni bejárók stb.). A regionális kutatások során leggyakrabban a városok vonzáskörzetét szokták kijelölni, me ly azonban többféle is lehet a különböző ismérvek alapján (munkaerő-piaci, oktatási, kulturális stb.), emiatt nehéz ma már egy város általános (több tényezős) vonzáskörzetét konkrétan lehatároini. Az agglomerációtói az áramlásokban résztvevő kevesebb tényező, ezek ritkább gyakorisága és ebből eredően a vonzáskörzet akár nagyobb hatósugara különbözteti meg (pl. egy fóvárosnak több szempontból az ország a vonzáskörzete). A körzet fogalmától abban különbözik, hogy itt a mozgást kiváltó racionális ok önkéntes döntésen alapul (áruház vonzáskörzete, szemben pl. a fóldhivatal körzete). A területfejlesztésben a vonzáskörzet a térszervezés révén kap fóleg jelentőséget: a területfejlesztési egységek határainak meghúzásakor igyekeznek a vonzáskörzeteken alapuló térbeli szerveződések határvonalait figyelembe venni.
 
forrás:
97/2005 (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról (OTK)
Településfejlesztés
Területfejlesztés
Zöld Könyv a Területi Kohézióról („Green Paper on Territorial Cohesion – Turning Territorial Diversity into Strenght”)
Az Európai Bizottság által kiadott vitaindító dokumentum, amelynek célja egyrészt rámutatni egy ágazat legfontosabb megoldandó problémáira, másrészt kezdeményezni az ágazati politikában érintetteknél (közösségi intézmények, nemzeti kormányzati hivatalok, NGO-k, lobbyk, magánszféra), hogy fejtsék ki álláspontjukat, milyen közösségi intézkedésekre lenne szükség az adott területen. A Zöld Könyv kapcsán elinduló vita gondolatai, javaslatai, visszajelzései figyelembevételével indítványozza a Bizottság az adott területen szükségesnek ítélt közösségi jogalkotási és egyéb lépéseket.
 
forrás:
EU regionális politika
Zöldmező
Olyan építéssel járó beruházások, melyeknek helyszíne korábban nem beépített, nem burkolt terület. Jellemzően mező vagy erdőgazdasági terület, egyéb természetközeli terület, illetve belterületi zöldterület, de a nem beépített építésire kijelölt telek is.
 
forrás:
Területi Kohéziós Kézikönyv
Településfejlesztés
Településrendezés
Területfejlesztés