Területi kormányzás

Nyomtatóbarát változat
Fogalomkategória: 
Területfejlesztés
A területi kormányzás egy átfogó fogalom, ami azt a módot jellemzi, ahogyan a területi szempontból releváns politikákat együttesen alkalmazzák. A területi kormányzást a területfejlesztési politikák céljainak eléréséhez való hozzájárulás tekintetében értékelik. A területi kormányzás a közpolitikák többszintű és szektorokon átívelő kapcsolatainak minőségének az eredménye, és ezen politikák alakításában és végrehajtásában való horizontális és vertikális együttműködésre vonatkozik. Ebből a szempontból a Guiding Principles-ben megfogalmazott szubszidiaritás és kölcsönösség alapelvei különös fontossággal bírnak. „A kormányzás értelmezhető úgy, mint a társadalmi-területi dinamikák tervezésének és irányításának innovatív megosztott formákban történő érvényesítése és végrehajtása. A legegyszerűbb szintjén ezért a területi kormányzás jelentheti a kormányzás általános elveinek kulturális beágyazottságát és gyakorlati alkalmazását a területfejlesztési politikákban... a megalapozott területi kormányzás célja a területi dinamikák kezelése a különböző köz- vagy magánszereplők által tervezett különböző politikák területi következményeinek jelzésén keresztül. Cél a közösen jóváhagyott célokban való megállapodás, valamint a megosztott felelősségek kereteinek megállapítása a területfejlesztési stratégiák és politikák alkalmazásán keresztül.” A területi kormányzás minőségének javítása gyakran igényli a regionális és helyi hatóságok szerepének erősítését, ezáltal biztosítva a koherenciát és a területen alkalmazott közpolitikák hatékonyságának növelését.
 
forrás:
Spatial development glossary  European Conference of Ministers responsible for Spatial/Regional Planning  (CEMAT)