Szuburbanizáció

Nyomtatóbarát változat
Fogalomkategória: 
Településfejlesztés
A népesség és tevékenységek (ipar, szolgáltatások) városközpontból a város környéki településekre történő költözésének folyamata. Leghangsúlyosabban a népesség központból való kiáramlása jelentkezik, de a gazdasági funkciók esetében is megfigyelhető e folyamat. Magyarországon a legerőteljesebb szuburbanizációs folyamat Budapest térségében jelentkezik. A szuburbanizáció folyamatát a növekedés (a teljes népesség növekedése), valamint a városok belső szerkezetének struktúraváltása gerjeszti. A nagyvárosok számos lakója már nem ugyanabban a városi térben él és dolgozik, inkább az agglomerációban lakást választja és munkahelyére máshova ingázik. A szuburbiák olyan lakott területek, amelyek vagy egy város külső peremén, vagy a város közigazgatási határán kívül, vagy a konurbáció külső elemein helyezkednek el. A szuburbanizációs folyamatot gyakran összemossák az koordinálatlan városnövekedéssel, különösen, ha előkerül a közlekedési problémák növekedésének, valamint a természeti tájak és erőforrások tönkretételének kérdése.
 
forrás:
97/2005 (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról (OTK)
Spatial development glossary  European Conference of Ministers responsible for Spatial/Regional Planning  (CEMAT)