Stratégiai környezeti vizsgálat (SKV)

Nyomtatóbarát változat
Fogalomkategória: 
Vidékfejlesztés
Az egyes projekteken túlmutató, stratégiai szinten, a programok, tervek szintjén folyó környezeti vizsgálat. (Ellentétben az egyes projektekre irányuló környezeti hatásvizsgálattal – KHV -val.) Az SKV törekszik a kedvező környezeti hatások maximalizálására és a kedvezőtlen hatások minimalizálására. A vizsgálat a tervezés megkezdését követően, a végrehajtást megelőzően zajlik le. Az SKV megállapításai becsatornázásra kerülnek a programdokumentumok kialakításába, a végrehajtás módjába, a programok monitorozásába és értékelésébe. Egyes SKV-k figyelembe veszik a fejlesztések környezeti vonatkozásain túl a projektek tágabb fenntarthatósági vonatkozásait is. Az SKV-k lefolytatása az EU-ban a programokra és tervekre kötelező, Magyarországon ezt a „2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról” szabályozza. Lásd még: Környezeti hatásvizsgálat
 
forrás:
Területi Kohéziós Kézikönyv