Átfogó területfejlesztési megközelítés

Nyomtatóbarát változat
Fogalomkategória: 
Területfejlesztés
A területfejlesztési politika olyan megközelítése, amely minden olyan tényezőt figyelembe vesz, mely nagy valószínűséggel hatással van az egyes terület térségi fejlesztésére, függetlenül annak természetétől (természeti tényezők, mint például a klímaváltozás vagy a természeti kockázatok, magánberuházásokhoz kapcsolódó emberi tevékenységek, vagy társadalmi / kulturális magatartás, különféle témájú közpolitikák stb.). Különös figyelmet szentel a területi hatású köz(szektor)politikák koherenciájára, illetve a területi kohézió magas fokának biztosítására és az olyan hiányosságok elkerülésére, mint az elégtelen szinergiák léte, az erőforrás-allokáció szuboptimális hatásai és a kívánatos területi fejlődést ellensúlyozó területi hatások keletkezése.
 
forrás:
Spatial development glossary  European Conference of Ministers responsible for Spatial/Regional Planning  (CEMAT)