ESPON

Nyomtatóbarát változat
A területfejlesztésért felelős miniszterek 1999-ben, Potsdamban fogadták el az Európai Unióra vonatkozó területi perspektívákat (ESDP - European Spatial Development Perspectives), amely az Európai Unió területi fejlődésének irányait határozta meg. Az ESDP jelentős lendületet adott az összeurópai területi kutatásoknak és következményeként jött létre az ESPON kutatói hálózat (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion), amely jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az Európai Unió formálódó területpolitikája valós tények feltárásán alapulva, az európai területi folyamatok egységes értelmezése és értékelése révén alakuljon.
 
Az ESPON eredményeken alapulva a tagállamok együttműködésével került sor az Európai Unió területi helyzetének és perspektíváinak összegző értékelésére a kibővült EU egészére vonatkozóan is. Ennek eredményeként 2007 májusában, a területfejlesztésért felelős miniszterek lipcsei informális találkozóján került elfogadásra Az Európai Unió Területi Állapota és Perspektívái című dokumentum, amely egyfajta európai helyzetértékelésnek is tekinthető egyértelmű szakpolitikai üzenetekkel. Amellett, hogy a tagállamok egyetértettek a legfontosabb európai trendekben és kihívásokban, fontosnak tartották akcióikat is összehangolni, melynek érdekében közös célokat fogalmaztak meg. A helyzetértékeléssel együtt elfogadták az Európai Unió Területi Agendáját. Ezen a találkozón hagyták jóvá a Lipcsei Chartát is a fenntartható városfejlesztésről, amely az európai várospolitika alapdokumentumának tekinthető, és az integrált és befogadó városfejlesztés kereteit határozza meg.